نزدیکترین فرد به ناصرالدین شاه که بود | جیران همسر ناصرالدین شاه

نزدیکترین فرد به ناصرالدین شاه که بود | جیران همسر ناصرالدین شاه

در بخش تاریخی سایت تاپ نیوز جواب سوال نزدیکترین فرد به ناصرالدین شاه چه کسی بود قرار داده می شود

نزدیکترین فرد به ناصرالدین شاه

ناصرالدین‌شاه قاجار چهارمین شاه از دوران قاجار ایران بود. او طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان همه پادشاهان قاجار داراست.گفته اطرافیان او نزدیک ترین شخص به ناصرالدین شاه قاجر همسر او جیران بود.

جیران که نام اصلی اوخدیجه خانم تجریشیاست ملقب به فروغ السلطنه (درگذشته ۱۲۷۶ قمری) ، یکی از همسران محبوب و اولین سوگلی ناصرالدین‌شاه قاجار و نزدیکترین فرد به، پادشاه ایران بود. وی مادر محمدقاسم میرزا، ولیعهد ناصرالدین شاه قاجار، است.

نام جیران «خدیجه» و دختر باغبان و نجاری به نام محمدعلی از اهالی قریه تجریش در نزدیکی تهران بود. او پس از آنکه به ازدواج ناصرالدین شاه درآمد، به سبب چشمان بزرگش، توسط شاه جیران نامیده شد.

جیران واژه‌ای ترکی و به معنای غزال است. جیران علاوه بر یک خواهر، صاحب برادری به نام «اسدالله» بود که پس از ازدواج او با شاه، در زمره فراشان خلوت درآمد و پس از آن پیشخدمت خاصه ناصرالدین شاه شد.

منبع / fa.wikipedia.org

نزدیکترین فرد به ناصرالدین شاه که بود