فیلم تیراندازی به ساختمان شهرداری ماهشهر | شنبه 14 مرداد 96

اخرین خبر و جزئیات تیراندازی امروز به شهرداری ماهشهر

فیلم تیراندازی به ساختمان شهرداری ماهشهر | شنبه 14 مرداد 96

فیلم تیراندازی به ساختمان شهرداری ماهشهر

بعد از ظهر روز شنبه 14 مرداد 96 افراد ناشناسی سوار بر موتور سیکلت و با تفنگ کلاشینکف شروع به تیر اندازی به شهرداری ماهشهر کردند که خوشبختانه به کسی اسیبی وارد نشد. در بخش اخبار حوادث اخرین اخبار از تیراندازی امروز به ساختمان شهرادری ماهشهر بررسی قرار داده می شود.

جزئیات تیراندازی به شهرداری ماهشهر

به گزارش فارس: شهرداری شهر چمران ساعتی پیش توسط دو موتور سوار حمله مسلحانه قرار گرفت.به گفته افرادی که در محل حادثه بودند، موتورسیکلت دو نفر بودند که با سرو صورت پوشیده و از طرف بازارچه قدیم شهر و با تفنگ کلاشینکف شروع به تیراندازی به سوی شهرداری چمران شهرستان ماهشهر کردند.در این تیراندازی تیرهای شلیک شده به ساختمان شهرداری خوردند و خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشد.به گفته شاهدان عینی، عاملان این حادثه بلافاصله پس از تیراندازی از محل فرار کردند.