عکس های شهاب باران 21 مرداد 96 | ساعت امشب 21 چه ساعتی است

به گزارش سایت بلاگ نیوز امشب اسمان سرار ایران شهاب باران می شود

ساعت شهاب باران 21 مرداد 96 | ساعت 20 امشب 21 مرداد شهاب باران است

ساعت شهاب باران 21 مرداد 96

مهندس مسعود مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتگو با خبرنگاران درباره شهاب باران امشب گفت: از نیمه شب فردا شنبه 21 مرداد 96 تا نزدیک سحر روز یکشنبه 22 مرداد ماه 96 آسمان همه شهرهای ایران شهاب باران می‌شود.

ساعت شروع شهاب باران 21 مرداد

نیمه شب شنبه 21 مرداد حدود ساعت 20 شهاب باران شروع می شود که در ساعت 23:30 دقیقه اوج بارش شهابی «پرساووشی» است

در بارش بارش شهابی برساوشی با حداکثر 100 شهاب در ساعت با جو زمین برخورد می‌کند و سرعت هر شهاب برابر با 59 کیلومتر بر ثانیه خواهد بود که این سرعت نسبتا زیادی برای شهاب‌ها محسوب می‌شود.

این دنباله‌دار هر 133 سال یک بار خورشید را دور می‌زند و از سری دنباله‌دارهای میان دوره محسوب می‌شود.

آخرین بار در سال 1371 دنباله دار مذکور از کمترین فاصله با خورشید عبور کرد و دیدار بعدی آن با خورشید سال 1304 خورشیدی خواهد بود. قطر این دنباله‌دار 26 کیلومتر و سرعت شهاب‌های این بارش در برخورد با جو زمین 59 کیلومتر بر ثانیه است.