معنی دلباخته اتللو - دلباخته اتللو کیست - متن دلباخته اتللو

معنی نام دلباخته اتللو | شعر دلباخته اتللو  یعنی چه

دلباخته اتللو نام یکی از نمایشنامه ها شکسپیر است که در این مطلب به ان پرداخته می شود

دلباخته اتللو

اتللو نمایشنامه عاشقانه تراژیک از ویلیام شکسپیر که بین سالهای  ۱۶۰۳–۱۶۰۴ ان را نوشته است. موضوع و داستان دلباخته اتللو درباره عشق و خیانت است.

دلباخته اتللو بر اساس داستانی به نام کاپیتان مغربی ( ۱۵۶۵ م) نوشته سینسیو نویسنده ایتالیایی، نگاشته شده است. در این نمایش‌نامه شکسپیر به مضمون خیانت در عشق می‌پردازد.

در این تراژدی، اتللو (نام دیگرش «مغربی» است)، شخصیت اصلی مرد داستان،که فرمانده‌ای مغربی در ارتش ونیز می‌باشد و به تحریک یکی از زیردستانش به‌نام ایاگو، به همسر خود «دِزدِمونا» شک می‌کند و بی آنکه مسئله را با زن در میان بگذارد، بی‌رحمانه او را می‌کشد.

اما بعد از قتل به بی‌گناهی همسر وفادارش پی می‌برد که بسیار دیر است؛ درنتیجه، دست به خودکشی می‌زند.نمایشنامه اتلو هنوز هم در بسیاری از مجامع حرفه‌ای تئاتر جهان محبوبیت زیادی دارد و به عنوان منبعی برای بسیاری از آثار اپرایی، فیلم و اقتباس‌های ادبی شناخته می‌شود.