بیوگرافی مجید خسرو انجم | عکس های و زندگینامه مجید خسرو انجم

در بخش بیوگرافی سایت زندگینامه مجید خسرو انم قرار داده شود.

بیوگرافی مجید خسرو انجم | عکس های و زندگینامه مجید خسرو انجم

بیوگرافی مجید خسروانجم

مجید خسرو انجم کاریکاتوریستی حرفه ای است که کاریکاتور او در در اینستاگرام محبوبیت زیادی دارد. طرح های جالب و سوژه های ناب مجید خسرو انجم باعث شد سراغش برویم تا از دنیایش سر دربیاوریم. یک آدم لاغر ریش دار که همیشه یک ماژیک تو جیبش است تا هر وقت مغزش کار کرد و یک دیوار یا صفحه خالی گیر آورد شروع به نقاشی کشیدن کند.

گاهی هم مجبور می شود بعد از کشیدن نقاشی در دیوار مورد نظر، بلافاصله محل را ترک کند تا مورد عقوبت قرار نگیرد. چون یکبار وقتی مشغول کشیدن کاریکاتور در یکی از شعبات عابربانک بوده و پلیس مچش را گرفته. در طول مصاحبه آنقدر تند تند حرف می زند که باید گوش هایت را تیز کنی تا کلماتش برایت خوب جا بیفتد وگرنه هیچ بدش نمی آید از جواب دادن به بعضی سوالات در برود. برای همین وقتی زیادی سوال پیچش می کنیم یک جمله می شنویم: « خب بعدی!»