کشور ساحلی اروپا که تنها با فرانسه مرز مشترک دارد, موناکو

کشور ساحلی اروپا که تنها با فرانسه مرز مشترک دارد, موناکو

در ادامه این مقاله جواب سوال کشور ساحلی که فقط با فرانسه مرز مشترک دارد چه نام دارد قرار داده می شود

کشور ساحلی اروپا که تنها با فرانسه مرز مشترک دارد

موناکو کشور ساحلی در قاره اروپا فقط با فرانسه مرز مشترک داشته و از سوی شرق به دریای مدیترانه راه دارد. پایتخت آن شهر موناکووویل و بزرگ‌ترین شهر آن مونت کارلوست.

این کشور کوچک که با سیستم پادشاهی اداره می‌شود تنها نزدیک به 2 کیلومترمربع مساحت داشته و جمعیت آن حدود 36 هزار نفر است. در مورد مساحت این کشور می‌توان گفت به راحتی و با دوچرخه طی یک‌روز می‌توان به نقاط مختلف آن سر زده و از آن بازدید کرد. این کشور فاقد ارتش بوده و امنیت آن توسط فرانسه تامین می‌شود و تنها نیروی نظامی آن شامل پلیس‌های محلی می‌شود.

نام کشوری که تنها با فرانسه مرز مشترک دارد چیست