نقش سینه ها در معاشقه در روابط زناشویی چگونه است

ایا سینه ها در راوبط زناشویی نقش دارد و چه تاثیری دارد

نقش سینه ها در معاشقه

نقش سینه ها در معاشقه 

یکی از دغده های خانم در روابط معاشقه و زناشویی سایز سینه ها است و این سوال پیش می اید که سینه ها در معاشقه ایا تاثیر مثبت یا منفی دارد. در ادامه این مطلب نقش سینه ها در راوبط زناشویی قرار داده می شود.

 

اهمیت سینه ها در معاشقه

 

سالهای سال است که من و همسرم سر این موضوع با هم بحث می کنیم. مرغ همسایه همیشه غاز است و به همین خاطر است که زنها معمولاً برای خودشان دلیل ارائه می دهند که چرا باید سینه های کوچک یا بزرگ داشته باشند. اما آیا واقعاً تفاوت پزشکی خاصی بین داشتن سینه های کوچک یا بزرگ وجود دارد؟

 

طبق آمار، بسیاری از زنان دنیا از شکل و اندازه پستان های خود راضی نیستند. دلیل این امر تهاجم همه جانبه تصاویر رسانه ای است که با غالب کردن پستان های عمل شده به جای پستان های طبیعی، تلاش می کنند نشان دهند که پستان های طبیعی نباید بزرگ، کوچک، آویزان، نامتقارن یا دارای هاله یا نوک بزرگ باشند.واقعیت خلاف این است. پستان از اعضایی است که می تواند هر شکل و هر جنسی داشته باشد.

 

در حقیقت دو پستان یک انسان، تقریبا هیچ وقت با یکدیگر مشابه نیستند. در عین حال اندازه های پستان هم در افراد مختلف بسیار متفاوت است. بر اساس تحقیقات تقریبا ۶۰% زنان پستان هایی با سایزهای A یا B دارند (نسبتا کوچک).