اسامی برندگان قرعه کشی اپلیکیشن تاپ 20مرداد ماه 96 

 قرعه کشی اپلیکیشن تاپ در برنامه دورهمی مرداد 96 انجام شد.

اسامی برندگان قرعه کشی اپلیکیشن تاپ 96 | قرعه کشی تاپ در دورهمی

اسامی برندگان قرعه کشی تاپ 96 

برنامه تاپ هر ماه با انجام قرعه کشی به افرادی که از خدمات اپلیکیشن تاپ استفاده کردند جوایزی اهدا می کند. قرعه کشی مرداد 96 اپ برزگرار شد و افرادی که برنده شده اند مشخص شده اند که در ادامه این پست اسامی برندگان قرعه کشی تاپ قرار داده می شود.

برندگان قرعه کشی  اپلیکیشن تاپ 96 

اسامی برنده 10 جایزه دو میلیونی : جعفر احمدزاده قزلجه ، میثم هاتفی از کرمان ، مهدی گندم کار از ساوه ، خدیجه درویش منش از تهران ، طاهر جوادنیا از کرج ، عزت ا... صادقی از تهران ، صمیمه اسکندر از خراسان شمالی ، مجید شه منش فراز از شهریار ، مسعود گودرزی از تهران ، کامران ریاضی تهران

اسامی برندگان قرعه کشی اپلیکیشن تاپ 96 | قرعه کشی تاپ در دورهمی