تاریخ دقیق روز پسر در تقویم هخامنشی | 26 شهریور روز پسر است

تاریخ دقیق روز پسر در تقویم هخامنشی | 26 شهریور روز پسر است

در این پست تاریخ روز پسر در تقویم هخامنشی چه روزی است بررسی و قرار داده می شود

تاریخ روز پسر در تقویم هخامنشی

روز پسر در تقویم خورشیدی ، قمری و میلادی ثبت نشده ولی در بعضی از سایت ها تحقیقاتی منتشر شده اس که در تقویم هخامنشی 26 شهریور ماه روز پسر ثبت شده است. در ادامه این مطلب تاریخ روز پسر در سال 96 را مشاهده می کنید

تاریخ دقیق روز پسر در تقویم هخامنشی | 26 شهریور روز پسر است

روز پسر چه تاریخی است

کمبوجیه از سال ۶۰۰ پ. م تا ۵۵۹ شاه پارس بوده‌است. او پسر جوانتر کوروش یکم و برادر اروکو و پدر کوروش بزرگ بوده‌است. هیچ منبعی در مورد زمان حیاتش باقی نمانده‌است. مهمترین منبع اطلاعات در موردش حکاکی متعددی است که از کوروش بزرگ به جا مانده‌است:«پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان»

در حکاکی یافت شده در اور نوشته‌است: «پسر کمبوجیه، شاه بزرگ سرزمین انشان». در ساختمان خشتی اروک نوشته شده:«پسر کمبوجیه، شاه نیرومند». و در حکاکی در پاسارگاد نوشته شده:«پسر شاه کمبوجیه، شاه هخامنشی».

به گفته هرودوت، کمبوجیه شاه نبود بلکه مردی از «خانواده‌ای خوب» بود که با ماندانا دختر آستیاگس ازدواج کرده بود. از این پیوند کوروش بزرگ به دنیا آمد. گزنفون می‌گوید که کمبوجیه با ماندانا دختر آستیاگس ازدواج کرده بود و شاه پارسی‌ها نامیده می‌شد.

او ادعا کرده‌است که حکمرانی کمبوجیه به عنوان «شاه پارس» محدود به شورای بزرگان بوده‌است. در اینجا هیچ تناقضی میان ادعای کوروش بزرگ که گفته بود پدرش شاه انشان است و گزارش گزنفون که گفته بود او شاه پارس است وجود ندارد، چرا که انشان و پارسه نام جایگزین یکدیگر برای یک سرزمین هستند.

 تاریخ روز پسر در تقویم هخامنشی چه روزی است


برچسپ ها:روز پسر در تقویم هخامنشی ,روز پسر در تقویم ایران,روز پسر در ایران,روز پسر چه روزیه,روز پسر چندمه,روز پسر در تقویم شمسی,تاریخ دقیق روز پسر در تقویم هخامنشی,

تاریخ روز پسر در سال 96,روز پسر کی هست,