دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

فیلم به قتل رسیدن جوان مهابادی دانشجوی مهابادی که بدست دوستانش بصورت وحشتناکی کشته شد در بخش حوادث مجله خبری تاپ نیوز

قتل جوان مهابادی صادق برمکی بصورت وحشیانه توسط دوستانش به سوژه امروز رسانه تبدیل شده است. صادق برمکی جوان مهابادی اوایل مهرماه 96 همراه با سه دوستش برای تفریح به بیرون شهر میرون که در بین راه باهم بحث و نزاع شکل می گیرد و باعثقتل رسیدن جوان مهابادی می شود.

قتل صادق برمکی با ضربه‌های ساطور و چاقو بوده و بعد او را به آتش کشیدند و از تمام این اقدامات خود فیلم گرفتند. پلیس مهاباد، متهمان را دستگیر و بازجویی از آنها را آغاز کرده استو همزمان با دستگیری متهمان، کلیپ به قتل رسیدن جوان مهابادی به‌دست آمد که در آن متهمان از صحنه قتل و آتش زدن مقتول فیلم گرفته بودند.

دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

صادق برمکی جوان مهابادی دانشجوی حسابداری بود که یکی از بستگانش که فیلم به قتل رسیدن جوان مهابادی و آتش زدن او را دیده، درباره ماجرای حادثه گفت: «هر چهار پسری که دستگیر شده‌اند بین ۱۸ تا ۲۰ سال دارند و همیشه در دانشگاه و بیرون با صادق برمکی بودند. آنها شب حادثه، صادق برمکی را به بهانه تفریح سوار پراید کردند و با هم به چند کیلومتری مهاباد رفتند اما در یک لحظه با ساطور و چاقو او را مجروح کردند و صبح روز بعد نیز در حالی‌که هنوز نفس می‌کشید با بنزین آتشش زدند.»

او درباره محتوای فیلم به قتل رسیدن جوان مهابادی که متهمان از صحنه قتل و سوزاندن تهیه کرده‌اند نیز گفت: فیلم به قتل رسیدن جوان مهابادی حدود ۱۵ دقیقه است و چندبار قطع و وصل می‌شود. اولین ثانیه‌های آن نیز صادق برمکی را در حالی‌که سرش زخمی است و به حالت تقریبا بیهوش در صندلی عقب ماشین نشسته و سرش روی بالشتک خودرو افتاده، نشان می‌دهد.

دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

دانلود فیلم قتل جوان مهابادی صادق برمکی توسط دوستانش + جزئیات قتل

متهمان خیلی خونسرد و آرام هستند، صدای ضبط خودرو را بلند کرده‌اند و ماشین هم در حال حرکت است. آنها دستکش سفید دارند و به صورتشان نیز ماسک زده‌اند.»وی افزود: «فیلم لحظه‌ای قطع می‌شود اما در شروع دوباره می‌بینیم متهمان ماشین را به بیرون از شهر برده‌اند و در حال پیاده شدن از آن هستند.

سپس با ساطور و چاقو ضرباتی به صادق می‌زنند. در این لحظه، صدای یکی از متهمان می‌آید که به دیگری می‌گوید برو تو هم بزن… داره بلند می‌شه…»