بیوگرافی سرتیپ امیر حاتمی - زندگی نامه سرتیپ امیر حاتمی  وزیر دفاع
بیوگرافی و ویکی پدیا سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع در سایت استار 98
بیوگرافی سرتیپ امیر حاتمی - زندگی نامه سرتیپ امیر حاتمی  وزیر دفاع

بیوگرافی سرتیپ امیر حاتمی

سرتیپ امیر حاتمی یکی از گزینه های رئیس جمهور روحانی برای پست وزارت دفاع برای دولت دوازدهم می باشد. سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین وزیر دفاع است.