بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد سود بانکی, شهریور 1396

بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد سود بانکی, شهریور 1396

 در بخشنامه بانک مرکزی در مورد نرخ جدید سود بانکی از یازدهم شهریور سال 1396 به 15 درصد کاهش می یابد

بخشنامه بانک مرکزی در مورد سود بانکی 1396

بانک مرکزی در بخشنامه که روز 7 شهریور 1396 اعلام کرد که نرخ سود بانکی باید از روز شنبه 11 شهریورماه سال 1396 برای کمک به رونق اقتصادی سود نرخ بانکی به پانزده درصد کاهش یابد.

هشدار انک مرکزی درمودر نرخ سود بانکی

ولی الله سیف در مصاحبه با خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی مناسب در اقتصاد، افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.

نرخ جدید سود سپرده های بانکی شهریور 1396