از دانه ها چه استفاده هایی می کنیم جواب فصل 9 علوم

از دانه ها چه استفاده هایی می کنیم 

از دانه ها چه استفاده هایی می کنیم جواب فصل 9 علوم

دانه ها و میوه ها کوناگون هستند انسانها و جانوران از دانه ها و میوه ها استفاده می کنند دانه ها از نظررنگ شکل اندازه خوراکی و غیر خوراکی با هم فرق می کنند.

اگر یک دانه را بکاریم یک دانه ی جدید بوجود می آید بعضی از دانه ها سفت هستندمثل : دانه ی فندق و بعضی نرم هستندمثل : دانه ی باقلا ، نخود سبز و لوبیا سبز

میوه ی درخت اول به شکل گل بوده است کار میوه دانه را در خود نگه می داردبعضی از دانه ها یک قسمتی و بعضی دو قسمتی هستند یک قسمتی مثل :

گندم ، برنج ، جو دو قسمتی مثل : لوبیا ، نخود ، عدس بعضی از میوه ها یک دانه ای هستند مثل : هلو ، گیلاس ، آلبالو و بعضی از میوه ها چند دانه ای

هستند مثل : هندوانه ، پرتقال ، جانورانی مثل گنجشک مرغ و خروس موش سنجاب از دانه ها و میوه ها استفاده می کنند دانه ها پراکنده می شوند باد

آب جانوران و انسانها به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند و باد دانه های سبک و بال دار را بهتر جابحا می کند قلمه زدن یکی از روش های تولید مثل گیاهان است شمعدانی و بگونیا به وسیله ی قلمه زدن زیاد می شوند.

کلاس دوم- آموزگار سرکار خانم شهراز - فصل 9 علوم – سرگذشت دانه

دانه ها - سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران - شهرداری تهران

دخترانه - دانه چیست؟

درس ها - سوالات متن کتاب بخش سرگذشت دانه ها

هفته چهارم دی ۱۳۹۲ - درس ها

کلاس دوم - سوالات علوم فصل دانه

از دانه ها چه استفاده هایی می کنیم – مجله اینترنتی قرن بیست ...

دانه | کلاس اولیها

پایه دوم 3 دبستان خوروش یک اصفهان - نمونه سوالات علوم بخش ...

دانه ها - پایه دوم دبستان حضرت سجاد (ع)1