تاریخ اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران 96 چه روزی است

این اجلاس قرار نیست در ایران برگزار شود